Inleiding

Van zondagmiddag 30 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017 vindt de jaarlijkse nascholingscursus plaats die bekend staat als de Zutphense Zomercursus.

De cursus is bedoeld voor alle vrijeschoolleerkrachten:

 • Kleuterleid(st)ers;
 • Klassenleerkrachten;
 • Vakleerkrachten, invalleerkrachten;
 • (Vak-)leerkrachten die in klas 7/8 lesgeven of gaan lesgeven.

Ook leerkrachten uit het regulier onderwijs die zich willen voorbereiden op het werken in een vrijeschool zijn van harte uitgenodigd. Klassen- en onderwijsassistenten kunnen eveneens deelnemen aan deze cursus.

De Zutphense Zomercursus 2017 biedt aan de deelnemende leerkrachten en klassen- en onderwijsassistenten de mogelijkheid een keuze te maken uit de volgende onderdelen:

 • Kleuteronderwijs
 • Jaarklassen van de onderbouw, de klassen 1 t/m 6
 • Jaarklas van de middenbouw, de klas 7en 8
 • Verdiepingscursus
 • Extra Lesson
 • Vaklessen in de middag;

De  Zutphense Zomercursus 2017 wordt inhoudelijk voorbereid en georganiseerd door een autonoom werkende kerngroep.

Deze groep bestaat uit (in alfabetische volgorde):

 • Tonnie Brounts
 • Annemiek Geertsma
 • Peter Giesen
 • Paul van Meurs
 • Berpke van Oers