Inleiding

Beste lezer,

Helaas is de Zutphense Zomercursus 2017 voor dit jaar vol. Je kunt je dus niet meer aanmelden.

Wanneer je toch heel graag wilt deelnemen aan de cursus kan je een mail sturen naar

zutphensezomercursus@hotmail.com met daarin de klas waar je aan wilt deelnemen.

Wij zullen dan, in volgorde van binnenkomst,  je op de wachtlijst plaatsen en je op de hoogte houden als er iemand zich afmeld.

Met vriendelijke groeten,
de ZZC 2017

Inleiding

Van zondagmiddag 30 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017 vindt de jaarlijkse nascholingscursus plaats die bekend staat als de Zutphense Zomercursus.

De cursus is bedoeld voor alle vrijeschoolleerkrachten:

 • Kleuterleid(st)ers;
 • Klassenleerkrachten;
 • Vakleerkrachten, invalleerkrachten;
 • (Vak-)leerkrachten die in klas 7/8 lesgeven of gaan lesgeven.

Ook leerkrachten uit het regulier onderwijs die zich willen voorbereiden op het werken in een vrijeschool zijn van harte uitgenodigd. Klassen- en onderwijsassistenten kunnen eveneens deelnemen aan deze cursus.

De Zutphense Zomercursus 2017 biedt aan de deelnemende leerkrachten en klassen- en onderwijsassistenten de mogelijkheid een keuze te maken uit de volgende onderdelen:

 • Kleuteronderwijs
 • Jaarklassen van de onderbouw, de klassen 1 t/m 6
 • Jaarklas van de middenbouw, de klas 7en 8
 • Verdiepingscursus
 • Extra Lesson
 • Vaklessen in de middag;

De  Zutphense Zomercursus 2017 wordt inhoudelijk voorbereid en georganiseerd door een autonoom werkende kerngroep.

Deze groep bestaat uit (in alfabetische volgorde):

 • Tonnie Brounts
 • Annemiek Geertsma
 • Peter Giesen
 • Paul van Meurs
 • Berpke van Oers